Vekaletname çıkaracak müvekkilimiz, bizzat kendisi nüfus cüzdanıyla ya da pasaportuyla Türkiye’de notere giderek aşağıda ayrıntısı verilen bilgiler doğrultusunda vekalet konusu olacak işinin niteliğine uygun olan vekaleti noter kanalıyla çıkartır.