Ortaklığın giderilmesi gibi medeni hukukun alt kapsamı olan miras hukuku kapsamındaki uzun soluklu davalarda, düzenli bilgilendirmeyle yola çıkarak dava sürecinin takibini sağlamaktayız.