Avukatlar Günü Tarihsel Dayanağı

Cumhuriyetimizin İlanından sonra ilk kez en geniş katılımıyla 3 Ocak 1934 de İzmir?de yapılan ?Türkiye Avukatlar Birliği? Toplantısında, toplantıya katılan Baro Başkanları ve İllerin Baro temsilcileri ?Türkiye Barolarının Aynı Çatı Altında Toplanması Düşüncesini? benimsemişlerdir. 1934 yılında alınan ilke kararı uyarınca tüm Baro
Detaylar

Silahlı çatışma

İkincil koruma, silahlı çatışma, ayrım gözetmeyen şiddet, uluslararası insancıl hukuk, 2011/95/EU sayılı AB Vasıf Yönergesi, Avrupa Birliği Adalet Divanı, Diakité kararı, Elgafaji kararı, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu,