Silahlı çatışma

İkincil koruma, silahlı çatışma, ayrım gözetmeyen şiddet, uluslararası
insancıl hukuk, 2011/95/EU sayılı AB Vasıf Yönergesi, Avrupa Birliği Adalet
Divanı, Diakité kararı, Elgafaji kararı, Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu,